Kako da se povežeš sa svojim istinskim bićem?

Povezivanje sa našom autentičnošću ne samo da će promeniti dinamiku koju imamo sa onim ko jesmo, već i dinamiku odnosa koju imamo sa drugima.

KAKO ZNAMO DA NEŠTO NIJE U REDU

  • osećamo se prazno i neispunjeno
  • često prosuđujemo sebe
  • prelazimo sopstvene granice
  • teško prepoznajemo svoju intuiciju
  • ponašamo se impulsivno i tražimo trenutnu zahvalnost ili zadovoljenje
  • ne osećamo samosvesnost
  • teško doživljavamo bliskost sa drugima
  • poistovećujemo se sa percepcijom drugih ljudi
  • upitna je naša vrednost
  • ne verujemo u sebe
  • upadamo u zavisničke odnose
  • izbegavamo da pokažemo svoju emotivnu stranu 

Ima mnogo primera koje bih mogla da navedem i koji bi vas naveli da se ogledate. Ono što je suština ogledanja – ogleda se u učenju o sebi. Nikad nemojte zaboraviti da je bolje biti i sam nego uz one koji žele da vas menjaju, omalovaže ili sputaju. Nemojte nikad zaboraviti da ženska energij jedino nesputana može kreirati i ostvariti se do kraja. Do svoje suštine.

DIVLJAKUŠA KOJA SLEDI SEBE

Zato što divlja strana duše uvek sluša sebe. Zato što kad jednom izađete iz kaveza i kažete NE i/ili odlučite da slušate svoju intuciju, nikad više vas neće strpati u kavez uverenja i držati zatvorene. Nemojte da zaboravite, nije vas niko bukvalno stavio u kavez, ali ste zarobljene. Često kavezi nisu ništa drugo do produkt naših misli. Misli kreiramo na različite načine, a dok god to radimo nesvesne bićemo u nekom vidu ropstva.

 

(Visited 42 times, 1 visits today)

Leave a Comment