OTKLJUČAJ SVOJU PRIČU

Description

Svaka duša nosi svoju priču. Treba samo malo ljubavi da bismo je oslobodili i razumeli.
Rad na sebi je potraga za redefinisanjem kreativnog puta, izlaženje iz uloge žrtve i identifikacija sa svojim božanskim, krativnim delovima. Putovanje počinje kada odlučimo da smo sebi važni. Onda nas prigrli naša puna vrednost, osećamo se dobro, dovoljno, volimo svoje telo i preduzimamo najvažnije korake sledeći mapu duše.
Knjiga je namenjena svima koji žele da otkriju svoju istinu, autentičnost, razumeju uverenja i nauče nove tehnike za rad na emocijama, mislima i ponašanju.
Uči vas da je proces transformacije lep.
Može vam služiti za isceljenje na dubljim nivoima, vaše lično, a možete ga implementirati u praksu i rad sa drugim ljudima. Sastoji se iz priča u vidu predavanja, vođenih meditacija, vežbi i terapijskog pisanja.

AKO PREPOZNAJETE DA JE DOŠLO VREME DA:

  1. drugi ljudi ne mogu imati bolje mišljenje o vama nego vi sami o sebi
  2. spoznate svoje talente
  3. od mogla bih jednom… pređete na hoću sad i odmah
  4. svoje potrebe stavite ispred ispunjavanja tuđih
  5. razumete svoju životu svrhu
  6. poradite na svojim uverenjima
  7. prestanete da se plašite i previše analizirate
  8. razumete emocije, misli i ponašanja
  9. ne čekate tuđe odobravanje i potvrdu da vredite

Svi želimo da živimo radostan, miran život, ali izgleda da se većina nas bori da postigne taj ideal. Svakodnevni izazovi, sukobi u odnosima, zdravstveni problemi i stres savremenog života često nas ostavljaju uznemireno, frustrirano ili jednostavno nesrećno.

Šta ako izvor našeg nezadovoljstva ne leži u spoljašnjim okolnostima, već u našem sopstvenom umu?

Naši umovi su neverovatno moćni alati koji oblikuju našu percepciju stvarnosti. Verovanja, pretpostavke i očekivanja koja nosimo zapravo filtriraju naša iskustva, bojeći kako gledamo na svaki trenutak. Kada su ovi mentalni konstrukti kruti ili ograničavajući, mogu nas sprečiti da vidimo inherentno savršenstvo u sebi, drugima i svetu oko nas. Oslobađanjem ograničavajućih verovanja, možemo otkriti naše prirodno stanje mira, ispunjenosti i unutrašnje slobode.

Odakle potiču verovanja

Naša osnovna uverenja i načini filtriranja stvarnosti počinju da se formiraju u ranom detinjstvu. Upijamo ideje o tome ko smo i kako svet funkcioniše iz naših porodica, kulture, obrazovanja i životnih iskustava. Ova uverenja deluju uglavnom ispod svesne svesti, programirajući naše automatske reakcije na događaje i ljude u našim životima.

Na primer, ako nas je roditelj često nazivao lenjim ili neodgovornim kao dete, možda smo razvili osnovna uverenja poput „ja sam nesposoban“ ili „ne može mi se verovati“. Ili ako smo odrasli u siromaštvu, mogli bismo duboko u sebi verovati da „nikada nema dovoljno“ ili „novac donosi bedu“. Ove vrste otisaka iz detinjstva postaju podsvesni filteri koji oblikuju naše perspektive i ponašanja odraslih.

Kada se previše čvrsto držimo uverenja, posmatrajući ih kao neupitne istine, a ne kao mentalne konstrukcije, ona postaju kruta i ograničavajuća. Čvrsti sistemi verovanja nas teraju da stvarnost posmatramo kroz usko sočivo, odvajajući nas od šireg razumevanja. Oni nas takođe drže zaglavljenima u reaktivnim obrascima, sprečavajući rast.

Da li to znači da moramo napustiti sva svoja uverenja i ideale? Nimalo. Međutim, razvijanje sposobnosti da olako držimo svoja uverenja omogućava više radosti i unutrašnjeg mira. Umesto da isključujemo konfliktne informacije, ostajemo otvoreni i radoznali. Shvatamo da naša trenutna perspektiva nije konačna istina, već samo jedan način sagledavanja problema.

Fleksibilni sistemi verovanja nam pomažu da tečemo kroz život sa većom lakoćom i mudrošću. Održavamo lične vrednosti i standarde, a da ne budemo izbačeni iz ravnoteže kada se stvarnost ne uskladi. Sa manje prosuđivanja i vezanosti za to da smo „u pravu“, doživljavamo manje emocionalnih previranja. Otvorenost za nove informacije vodi daljem rastu.

Da bismo otkrili ograničavajuća uverenja koja se kriju ispod svesne svesti, moramo da istražimo teren našeg podsvesnog uma. Jedan moćan put u podsvest je radna sveska koju sam kreirala za vas.

Kada se pojave fizički ili emocionalni zdravstveni problemi, telo nam ukazuje na podsvesne rane spremne da budu izlečene. Kroz unutrašnje ispitivanje, energetski rad i holističke terapije, možemo da transformišemo zaglavljena mesta u našem telu. Dok čistimo guste energije niske vibracije, višu svest i unutrašnju slobodu prirode možemo procvetati na mnogo divnih načina.

Sada kada smo istražili kako podsvesna uverenja oblikuju naša iskustva, pogledajmo četiri posebno toksična obrasca verovanja koja stvaraju nesreću. Uočavanje kada se ovi unutrašnji sabotaži pojave je prvi korak u njihovom uklanjanju.

Crno-belo razmišljanje: Posmatranje situacija ili ljudi u ekstremnim, polarizovanim kategorijama (ispravno/pogrešno, dobro/loše) bez nijansi. Ova mentalna rigidnost nas sprečava da sagledamo širu sliku.
Katastrofiranje: Očekivati da je najgori scenario neizbežan. Ovo podstiče anksioznost, a ne veru u rešavanje izazova.
Trebalo bi: Suditi stvarnost ili sebe prema utvrđenim standardima. „Trebalo bi“ da izazove krivicu, stid i samoprezir kada život ne uspe da se prilagodi.
Personalizacija: Izrada negativnih narativa koji jačaju nisku sopstvenu vrednost. Primeri: „Odbili su me jer nisam voljen“, „Ja sam totalni promašaj“, „Sve je moja krivica“.

Jednom kada postanemo svesni samoporažavajućih mentalnih obrazaca poput ovih, više ne moramo nesvesno da verujemo ili reagujemo na njih. Umesto da se identifikujemo sa ograničavajućim narativima, možemo da se setimo svoje prave prirode kao ekspanzivnih, kreativnih bića sa mogućnošću da oblikuju svoje unutrašnje iskustvo.

Neprestano hvatajući sebe kada se pojave stare misaone forme, ponovo obučavamo svoje umove da se zadaju verovanjima koja potvrđuju život. Što više vežbamo svoju mentalnu fleksibilnost, to postaje lakše. Uskoro ekspanzivna verovanja puštaju dublje korene, cvetajući u veći mir i uživanje u svakom trenutku. Život vidimo iz sočiva saosećanja, otvarajući nas da primimo (i odrazimo) više ljubavi.

Oslobađanje ukorenjenih uverenja znači preseljenje iz naših zona udobnosti na neistraženu unutrašnju teritoriju. Sedenje sa nepoznatim zahteva veliku ranjivost. Mogu se pojaviti stari strahovi – strah od gubitka osećaja identiteta, strah od pravljenja grešaka ili strah od toga šta će popuniti prazninu koju su ostavila prijašnja verovanja.

Možemo se pitati: „Ako pustim ovo verovanje, šta će ostati? Ko ću ja biti?” Budite sigurni, ono što se pojavljuje nije nešto čega se treba plašiti, već nešto što treba slaviti: vaše čisto, autentično ja koje izražavate i doživljavate svoj puni potencijal.

Kada prestanemo da se držimo krutih identiteta, otkrivamo ko smo kada se uklone sva veštačka ograničenja. Dodirujemo energetski nacrt naše duše, sa njenim jedinstvenim darovima i svrhom. Osećamo visceralno da smo oboje savršeni i celi takvi kakvi jesmo, a istovremeno smo na avanturističkom putovanju ekspanzije.

Ovo stanje se ne može u potpunosti opisati rečima, ali se mora proživeti da bi se razumelo. Kako oslobađamo slojeve ograničenja, osećamo se sve lakše, slobodnije, mirnije i prožeti bezuslovnom ljubavlju. Svi dugotrajni strahovi se rastvaraju u zoru ove nove svesti.

Vidimo da ostajemo večno sami, ali smo isto tako jedno sa svim bićima. Naša svest se širi i postaje sveobuhvatnija, saosećajna i radosnija. Bez napora opažamo inherentno savršenstvo razvoja života.

Kada napustimo ograničavajuća uverenja, otkrivamo da se ništa stvarno ne može izgubiti. Čitav novi svet nastaje iznutra. Unutrašnji teren se otkriva kao blagosloven preko svake mere. Naše putovanje sada postaje jedno od učenja da otelotvorimo i izrazimo sve veće darove sa poniznošću, mudrošću i zahvalnošću.

Nadam se da vam ovo pruža inspiraciju da razmislite o uverenjima koja vas možda ograničavaju, otvorite se novim perspektivama i otključate veću slobodu i radost na vašem putovanju. Naši životi odražavaju naše unutrašnje svetove, tako da je unutrašnji rad ono što omogućava istinsku transformaciju kako biste mogli da osvetlite svoju svetlost.


Tvrdi povez, 329 strana

Dizajn, ilustracije, korice Ivana Bjelić – Iksill

Izdavač Theodor

(Visited 1,008 times, 1 visits today)

Additional information

Weight 1 kg
Category
Tags

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *