IMAM NEREŠENU TRAUMU, ŠTA SAD?

Nerešena trauma iz detinjstva ne ostaje samo u detinjstvu. Ako se ne adresira, može prodreti u naše odrasle živote. To može učiniti i na nevidljiv i na vidljiv način, što znači da ćete sa sigurnošću znati da trauma utiče na određene oblasti vašeg života, a da pritom ne razumete zašto se osećate tako kako se osećate, reagujete ili doživljavate određene stvari na određeni način. Na primer, možda razumete zašto se borite sa poverenjem u odnosima odraslih, ali možda ne shvatate da nečiji govor tela može aktivirati vašu traumu. Često u radu sa klijentima srećem ovakve primere i svedočim da i transfer između nas koji se odvija, dovodi do toga da klijent tumači svoje reakcije na osnovu traume.

Trauma ne utiče samo na dugoročno mentalno zdravlje osobe; takođe ima direktan uticaj na fizičko zdravlje. Jedna studija koja je istraživala uticaj negativnih iskustava iz detinjstva na mentalno i fizičko zdravlje preživelih objavila je ovo još pre 20 godina. Pokazala je direktnu korelaciju između traumatičnog iskustva i budućih simptoma i dugoročnih zdravstvenih komplikacija usled ponavljajućeg toksičnog stresa. Što je veći taj rezultat, veći je rizik od razvoja problema kasnije u životu.

Kada identifikujete svoja traumatska iskustva iz detinjstva, biće važno da se pozabavite dvema oblastima koje su povezane sa ovim. Normalno je da većina veruje da je rad na traumi samo obrada traumatskih uspomena, ali to nije sasvim tačno. Neophodan korak u radu na traumi je takođe učenje da se krećete na način na koji trauma utiče na vaš život, kako učenjem veština suočavanja, tako i razumevanjem kako ova iskustva utiču na vas sada. U ovoj fazi, želećete da odgovorite na sledeća pitanja:

Kako se ova iskustva pojavljuju u mom svakodnevnom životu?

Kakve objašnjene i neobjašnjive fizičke simptome imam koji bi mogli biti povezani sa ranijim iskustvima?

Kako ova iskustva utiču na moju ličnost?

Šta ja radim kad se pojave?

Kako da ih shvatim u svom životu?

Zatim ćete želeti da identifikujete iskustva koja su najuticajnija i koja nastavljaju da imaju značajan uticaj na vaš osećaj sebe, vaš odnos prema drugima i svetu. To su obično iskustva koja treba temeljno obraditi.

Neka od ovih pitanja možete početi sami da istražujete. To će vam pomoći da shvatite kako prošlost utiče na vas sada. Međutim, veliki deo ovog posla treba obaviti sa terapeutom. Takođe sam napravila knjigu zbirku za samostalan rad, koju možete pronaći u svim online prodavnicama a uskoro izlazi dopunjeno i izmenjeno izdanje (Otključaj svoju priču). Ova radna sveska će vam pomoći dok se bavite svojim nerešenim traumama. Važno je zapamtiti da vam ova radna sveska pomaže da brzo započnete svoje putovanje, ali neće zameniti terapiju. Uverite se da tokom procesa radite sa obučenim stručnjakom za mentalno zdravlje!

Da biste saznali svoj rezultat na osnovu prethodnih traumatičnih iskustava, možete uraditi test, kliknite ovde. Imajte na umu da ova ocena ne uzima u obzir moja iskustva zajednice jer je istraživanje iz studije koristilo samo 10 najčešćih iskustava koje su učesnici podelili. Kada razmišljate o svojoj nerešenoj traumi, obavezno uključite i ova iskustva koja su navedena u testu. Možete pronaći grafike koje jako lepo ilustruju statistiku i mogu vam poslužiti.


O ovoj temi razgovaram online sa klijentima individualno i radim uživo na retreat programu u šumi u Rodalbenu. Ako vas zanima više kontaktirajte me.

1 Love
(Visited 51 times, 1 visits today)

Leave a Comment