5. September 2023

HOLISTIČKI PROGRAM FIZIČKO, EMOCIONALNO, SOCIJALNO, DUHOVNO I INTELEKTUALNO ZDRAVLJE Koristite snagu prirode U programu, prostranstvo i spokoj prirode se koristi da podrži klijenta u njegovim strahovima, sukobima ili problemima. Sa posebnim metodama rada, autorskim programom i prirodnim elementima dolazi se do intuitivnijih rešenja mnogo brže. Istraživanja su pokazala da mi ljudi lakše razmišljamo i razgovaramo…

23. September 2022

Nerešena trauma iz detinjstva ne ostaje samo u detinjstvu. Ako se ne adresira, može prodreti u naše odrasle živote. To može učiniti i na nevidljiv i na vidljiv način, što znači da ćete sa sigurnošću znati da trauma utiče na određene oblasti vašeg života, a da pritom ne razumete zašto se osećate tako kako se…