Kako da vratimo emocionalnu investiciju?

Želim da podelim sa vama najmoćnije sredstvo za rad sa emocionalnom zavisnošću.

Sama ideja ove metode je da u toku bilo koje veze osoba ulaže nešto, čini neku vrstu ulaganja (u obliku svojih osećanja, vremena, očekivanja, itd.), što sasvim prirodno podrazumeva očekivanje.
Nakon završetka veze može doći do osećaja nepotpunosti, nepravde, čak i prevare.

Prosudite sami – sva sredstva ste uložili u banku, a ona je bankrotirala, a vi ste ostali bez ičega. Ne samo da niste primili kamatu, nego niste mogli ni da vratite sopstvena sredstva koja vam sa pravom pripadaju! Jedini pravičan izlaz u ovoj situaciji je vraćanje vaše investicije.

Dakle, u slučaju emocionalne zavisnosti, da bi se osoba vratila u stanje početne ravnoteže (tj. nedostatak zavisnosti od objekta), potrebno je da vrati svoju emocionalnu investiciju.

Ova tehnika uključuje sledeće korake:

1. Zamislite objekat zavisnosti ispred vas.
2. Opišite ga (držanje, izrazi lica, odeća, radnje, reči…)
3. Pažljivo pogledajte da li vaš objekat zavisnosti ima nešto što mislite da je vaše (=vaše emocionalno ulaganje). Opišite šta je to.
4. Vratite ono što ste videli. Važno je da se dobrovoljno vrati, a ne da se uzme na silu. Ako imate poteškoća i zamišljate da vam predmet zavisnosti ne vraća uloženo, pokušajte da pronađete metode i načine da mirno rešite ovaj problem (ubedite ovu osobu, izaberite prave reči, uradite nešto, na primer, zagrlite, potapšite po glavi itd.)
5. Nakon što vratite uloženo, potrebno je da odlučite šta želite da uradite sa njim (uneti ga, nositi u džepu, sakriti kod kuće, itd.). Zamislite to.
6. Poslednji korak – pažljivo razmislite da li i sami nešto dugujete? Šta biste mogli da vratite svom objektu zavisnosti? Često, upravo ovaj poslednji dodir dovodi sistem u ravnotežu – obe strane su izjednačene, niko nikome ništa ne duguje.

Ovo je samo jedna od sjajnih metoda, u skraćenoj verziji koja može da vam pomogne, a na seansama idemo dublje i niste sami.

Zakazivanje seansi na info@majawu.eu 


Pozivam vas na besplatna predavanja o emocijama, ljubavi prema sebi i zdravim odnosima. Posetite moj Youtube kanal.

5
(Visited 11 times, 1 visits today)

Leave a Comment