Da li si realna? Malo je reći da me je knjiga oduševila. Još malo i na kraju sam, a žao mi je. Kao da će se jedno divno putovanje završiti. Iako nema sličnosti asocira me na Alhemičara. I mislim da bi me svaki put kada bi je pročitala odvela do drugačijeg zaključka i osjećaja kao što su i Alhemičar i Mali princ. Nikad ih na isti način nisam doživjela. Hvala ti za ovo putovanje!

(Visited 1 times, 1 visits today)