4. February 2024

Da li ste ikada iskusili situacije kada vam se činilo da negativne misli vladaju vašim umom? Ako jeste, postoji šansa da ste prošli kroz kognitivno izobličenje. Kognitivna izobličenja su misaoni obrasci koji nas navode da netačno percipiramo stvarnost. Većina ljudi ih doživljava s vremena na vreme, ali kada ovi obrasci razmišljanja postanu uobičajeni, mogu povećati…