Kazao gospodin Jerotić da tako onda pravimo krug dobrote, lanac koji može da se protegne mnogo dalje nego ako samo jedan drugome dajemo… baš ste divno oboje to rekli…

(Visited 1 times, 1 visits today)