Moraću da više razmišljam o prvoj poruci ✨ zamisliš me!
Morala bih i neku novu reč za hvala da osmislim. Neku koja označava mnogo više hvala u jednom! Blagoslovena sam što me vodiš ti na taj put, ka sebi. Učiš da ne treba ruka. Da mogu sama. A ipak si tu! Volela bih da na tom putu vidim sebe tako kako me ti vidiš! Kako li si ti samo onda tek divna? Lako je meni onda da sanjam veliko.

(Visited 1 times, 1 visits today)