3. August 2021

Koliko često sam čula “Da je bilo drugačije… danas bih bila…” “Da sam te ranije sreo živeo bih svoju istinu.” “Da nisam robovala strahovima, danas bih živela život po meri svoje duše…” “Da nismo ćutali, danas bismo živeli divne odnose…” …i toliko drugih izjava koje bole samom svojom težinom. Nekad sam pokušavala da objasnim, da…