Posts Taggedrad sa unutrasnjim detetom

RAD SA UNUTRAŠNJIM DETETOM

Rad sa unutrašnjim detetom je moćno sredstvo za lečenje od psiholoških trauma, disfunkcionalnih obrazaca i štetnih ponašanja. Ovo je jedna od najvažnijih radionica koju bi svako biće trebalo sebi pokloniti. Rad na sebi je putovanje koje nikad ne prestaje i oni koji svesno biraju da sa razumevanjem i ljubavlju putuju, dobijaju mnogo. Unutrašnje dte nije u bukvalnom smislu dete već metaforično preneseno “malo ti”. Deo…

Read More