10. June 2021

Ovih dana uglavnom pišem novi roman i kreiram sjajan materijal za oktobar i moje žene sa online programa. Izazovi sa kojima se srećem me zabavljaju jer sam odavno naučila da mi nisu pretnja i problem, već znakovi i lekcije na putu. Uskoro će decenija kako sam za svoj put odabrala lakoću i na momente sam…