Cart(0)

Impressum 

Informacije prema § 5 Telemediengesetz (TMG) i, ako je primenljivo, Uredba o obavezi obaveštenja o uslugama (DL-InfoV):

Maja Wu

Maja Vuković

Zanimanje: Pisac, Psihološki savetnik

Član Nemačkog Udruženja nezavisnih psihoterapeuta, alternativnih praktičara za psihoterapiju i psiholoških konsultanata e.V., VFP

Adresa: Rad sa Majom odvija se isključivo online

Telefon: +381677124608

author(at)majawu (tačka) eu

Nemačka, Mainz

Sve naznačene cene su krajnje cene. Zbog statusa samostalnog obavljanja zanimanja ne naplaćujem porez na promet i stoga ga ne prikazujem.

Zaštita podataka

Ako ste mi pružili lične podatke, koristiću ih samo za odgovor na vaš zahtev,

za obradu ugovora sklopljenih sa mnom i za tehničku administraciju. Vaši lični

podaci će se proslediti trećim licima ili preneti na bilo koji drugi način ako je to neophodno u svrhu obrade ugovora, ako je to potrebno za potrebe obračuna ili ako ste prethodno dali saglasnost. Imate pravo da opozovete svoju saglasnost sa budućim učinkom. Sačuvani lični podaci će se izbrisati ako opozovete saglasnost za čuvanje, ako za njihovo čuvanje više ne postoje uslovi (posle određenog vremena zastarevaju) ili ako njihovo skladištenje nije dozvoljeno iz drugih pravnih razloga.

Ova veb lokacija koristi Google Analitics, uslugu veb analize kompanije Google Inc. („Google“). Google analitika koristi takozvane „kolačiće“, tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem računaru i koje omogućavaju analizu vaše upotrebe veb stranice. Informacije koje generiše kolačić o vašoj upotrebi ove veb stranice obično se prenose na Google server u SAD-u i tamo se čuvaju. Ako se na ovoj veb lokaciji aktivira anonimizacija IP-a, Google će prethodno smanjiti pregled vaše IP adrese u državama članicama Evropske unije ili u drugim državama ugovornicama Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru. Puna IP adresa biće poslata samo Google serveru u SAD i tamo skraćena u izuzetnim slučajevima. U ime operatora ove veb stranice, Google će koristiti informacije za procenu vaše upotrebe veb stranice, za sastavljanje izveštaja o aktivnostima na veb lokaciji i za pružanje operateru veb stranica drugih usluga u vezi sa aktivnošću na veb lokaciji i upotrebom Interneta. IP adresa koju je pregledač poslao kao deo Google analitike neće se spojiti sa ostalim Google podacima. Možete sprečiti skladištenje kolačića tako što ćete podesiti softver pregledača; međutim, želeli bismo da istaknemo da u ovom slučaju možda nećete moći da koristite sve funkcije ove veb stranice u punoj meri. Takođe možete da sprečite Google da prikuplja podatke koje generiše kolačić i koji se odnose na vašu upotrebu veb stranice (uključujući vašu IP adresu) i da Google obrađuje ove podatke klikom na sledeću vezu (http: // tools.google.com / dlpage / gaoptout? hl = de) preuzmite i instalirajte dostupni dodatak za pregledač.

Međudržavni ugovor o radiodifuziji

Odgovoran za sadržaj u smislu § 55 Abs.2 Rundfunkstaatsvertrag (RStV):

Maja Vuković

Uslovi i odredbe (OUP)

§ 1 Primena opštih uslova

Opšti uslovi koje prihvataju oba ugovorna partnera regulišu uslove između psihološkog savetnika (VFP, Maja Vuković) i klijenta kao ugovor o savetovanju u smislu § 611 ff BGB, osim ako se ugovorne strane pismeno ne dogovore drugačije.

Ugovor se zaključuje kada klijent prihvati opštu ponudu psihološkog savetnika za pružanje saveta o rešavanju i prevazilaženju socijalnih sukoba ili drugih svrha izvan medicine i kontaktira psihološkog savetnika za savet, uključujući i diskusije, vežbe za samosvest i kognitivne sposobnosti, restrukturiranje u skladu sa psihološkim savetovanjem i navedenim postupcima. Psihološki savetnik ima pravo da odbije ugovor o savetovanju bez navođenja razloga ako se ne može očekivati potreban odnos poverenja, ako psihološki savetnik ne može ili ne sme da savetuje zbog svoje specijalizacije ili iz pravnih razloga, ili ako postoje razlozi koji vode do toga do sukoba savesti mogao dovesti. U ovom slučaju, zadržava se zahtev za naknadu psihološkog savetnika za usluge nastale do odbijanja savetovanja, uključujući otpuštanje / procedure.

§ 2 Sadržaj ugovora o konsultacijama

Psihološki savetnik pruža usluge klijentu na takav način da svoja znanja i veštine primenjuje u svrhu savetovanja i prevencije.

Psihološki savetnik ima pravo da koristi metode koje odgovaraju pretpostavljenoj volji klijenta, pod uslovom da klijent o tome ne donese odluku. Subjektivno očekivani uspeh klijenta ne može se obećati ili garantovati. Ako klijent odbije da koristi takve razgovore ili vežbe i želi da bude savetovan samo u skladu sa naučno priznatim metodama, on / ona to mora objasniti psihološkom savetniku. Psihološkom savetniku nije dozvoljeno da određuje bolovanje ili da prepisuje lekove.

§ 3 Učešće klijenta

Klijent nije dužan da aktivno učestvuje. U većini slučajeva, međutim, savet ima smisla samo ako je klijent aktivno uključen. Ovo se posebno odnosi na pružanje potrebnih informacija kao osnovni uslov za savet, kao i za aktivno učešće u vežbama i drugim metodama. Odbijanje preporučenog ili neophodnog lekarskog pregleda takođe može odrediti nastavak daljeg savetovanja u interesu klijenta. Psihološki savetnik ima pravo da prekine savetovanje ako mu se više ne ukazuje poverenje, posebno ako klijent negira sadržaj savetovanja.

§ 4 Naknada za psihološkog savetnika

Psihološki savetnik ima pravo na naknadu za svoje usluge. Ako honorari nisu pojedinačno dogovoreni između psihološkog savetnika i klijenta, primenjuju se stope navedene u cenovniku psihološkog savetnika ili koje je klijent potvrdio potpisivanjem ugovora o savetovanju. Svi ostali rasporedi ili liste naknada se ne primenjuju. Naknade klijent plaća pre svake konsultacije ili u gotovini, na licu mesta, uz prijem računa / fakture.

Klijent je obavešten da psihološki savetnik ne sarađuje sa zdravstvenim osiguranjem, beneficijama ili drugim obveznicima. Naknade plaćaju sami klijenti. Ako se dogovoreni sastanci ne iskoriste, klijent se neopozivo obavezuje da plati zadati iznos jednak 100% naknadi za zakazivanje. Zadani iznos se plaća odmah bez najave. Gore navedena obaveza plaćanja ne nastaje ako klijent otkaže 24 sata pre dogovorenog sastanka. Termini koje psihološki savetnik mora otkazati neće se naplatiti klijentu. U takvom slučaju, klijent nema potraživanja od psihološkog savetnika. On mu takođe ne duguje obrazloženje.

§ 5 Poverljivost saveta

Psihološki savetnik poverljivo tretira podatke klijenta i pruža informacije samo u vezi sa sadržajem diskusija i konsultacija, prevencije i različitih postupaka, kao i pratećim okolnostima i ličnim okolnostima klijenta uz izričitu saglasnost klijenta. Pisani obrazac se može osloboditi ako su informacije date u interesu klijenta i može se pretpostaviti da će se klijent složiti.

Stav 1. se ne primenjuje ako je psihološki savetnik obavezan da prosledi podatke zbog zakonskih propisa – na primer, obaveza izveštavanja službenog ili sudskog naloga dužna je da pruži informacije. Ovo se takođe odnosi na informacije date zakonskim starateljima, ali ne i na informacije date supružnicima, rođacima ili članovima porodice. Stav 1. se takođe ne odnosi na lične napade na savetnika ili njegovu profesionalnu praksu u vezi sa savetovanjem, prevencijom i raznim postupcima, a savetnik se možete osloboditi upotrebom relevantnih podataka ili činjenica.

Psihološki savetnik vodi evidenciju o svom učinku. Klijent ima pravo uvida u ove evidencije. Ako klijent zatraži dosije o savetovanju, psihološki savetnik će ga stvoriti uz naknadu na osnovu stvarnog potrebnog vremena.

§ 6 Nesuglasice

Razlike u mišljenjima iz ugovora o konsultacijama i opštih uslova i pravila moraju se rešiti sporazumno. U tom cilju, preporučljivo je da se kontra-ideje, različita mišljenja ili žalbe iznesu u pisanoj formi drugoj ugovornoj strani.

§ 7 Klauzula o razdvojenosti

Ako pojedinačne odredbe ugovora o savetovanju ili opštih uslova postanu nevaljane ili nevažeće, to ne utiče na delotvornost ugovora o savetovanju u celini. Umesto toga, nevaljana ili nevažeća odredba treba se slobodno tumačiti i zameniti odredbom koja je najbliža svrsi ugovora ili volji stranke.

 

Dobrodošli na Maja Wu stranicu

Samim dolaskom na stranicu, smatra se da ste punoletna osoba i da ste u potpunosti upoznati sa uslovima korišćenja iste. Molimo da ne pristupate stranici i ne koristite njen sadržaj ukoliko niste saglasni sa politikom privatnosti. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uslove korišćenja, molimo da se obratite putem mejla author (at) majawu (.) eu

Izgled i sadržaj Maja Wu stranice, baš kao i uslove korišćenja možemo iz više razloga menjati, zato vas molimo da iste povremeno pročitate, kako biste bili upoznati sa mogućim promenama. Smatraćemo da vaše naknadno korišćenje stranice predstavlja vaš pristanak na sve eventualne izmene.

Maja Wu stranica omogućava vam korišćenje usluga i sadržaja koji su usklađenji sa uslovima korišćenja i regulisani zakonom u Nemačkoj. Uslovi korišćenja se primenjuju na sav sadržaj i usluge Maja Wu stranice.  (pročitati odredbe iznad)

Korišćenjem stranice korisnik prihvata sve uslove korišćenja kao i sve njegove izmene i dopune. Smatra se da su korisnici korišćenjem stranice ili bilo kog njenog dela / usluge, u svakom trenutku upoznati sa aktuelnim pravilima korišćenja i da su ih u potpunosti razumeli.

MAJA WU STRANICA

Ni jedan deo Maja Wu stranice ne sme biti korišćen u nezakonite svrhe niti za promovisanje istih. Maja Wu stranica posetiocima osigurava korišćenje sadržaja i usluga. Maja Wu stranica koristi sopstveni sadržaj, sadržaj imenovanih učitelja / autora, mogućih partnera za saradnju, besplatnih sadržaja i linkova sa spoljnih stranica.

Maja Wu stranica može sadržati linkove stranica trećih osoba. Maja Wu stranica linkove objavljuje u dobroj nameri i ne može se smatrati odgovornom za sadržaje izvan Maja Wu stranice. Sav sadržaj izvan Maja Wu stranice koristite na sopstvenu odgovornost.

Sadržaj Maja Wu stranice je kreiran i objavljen u cilju dobre svrhe, ličnog rasta i razvoja grupe ili pojedinca i nema nikakvog štetnog efekta.

AUTORSKA PRAVA

Maja Wu stranica zadržava sva prava na sopstveni sadržaj (tekstove, knjige, vizuale, audio materijale, programe, pdf materijale i programerske kodove). Dokumenta, podaci i informacije objavljeni na Maja Wu stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika i na njihovu vlastitu odgovornost uz poštovanje svih autorskih prava i vlasničkih prava kao i prava trećih strana.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela stranice / sadržaja programa smatra se kršenjem autorskih prava Maja Wu stranice i podložno je tužbi. Maja Wu stranica se odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz / ili je na bilo koji način vezana za korišćenje Maja Wu stranice za bilo koje radnje korisnika / posetioca upotrebom ili zloupotrebom sadržaja na Maja Wu stranici, kao i za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku / posetiocu ili bilo kojoj  trećoj strani u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja. Prenošenje bilo kog dela stranice Maja Wu, što uključuje tekstove i ostale materijale, bez saglasnosti i pismenog dopuštenja autora, smatra se kršenjem autorskog prava.

OGRANIČENJA U UPOTREBI MATERIJALA

Materijali na web stranici Maja Wu zaštićeni su autorskim pravom potpisanih autora. Tekstovi, grafike, baze podataka, HTML kod i ostalo, intelektualno su vlasništvo izdavača (npr. Theodor) ili drugih pravnih osoba (npr. Iksill crtež Ivana Bjelić) te su zaštićeni Zakonom o autorskim pravima. Ukoliko želite materijale sa stranice Maja Wu da koristite u edukativne svrhe, pišite nam.

SADRŽAJ

Mišljenja objavljena u tekstovima i videima su isključivo mišljenja autora. Svi članci i video materijali su isključivo informativnog karaktera, preporuke kreirane sa najboljom namerom, stoga vas molimo da se pri čitanju i gledanju istih vodite sopstvenim nahođenjem. Maja Wu stranica ne može se smatrati odgovornim za eventualne neželjene efekte nastale pri korištenju preporuka opisanih u tekstovima i videima na blogu. Fotografije objavljene u člancima vlasništvo su navedenih autora ili imaju “free” licencu.

PRENOŠENJE SADRŽAJA

Materijali sa stranice Maja Wu, takođe ne smeju biti kopirani, objavljivani, prevođeni, ili na bilo koji drugi način distribuirani ukoliko se ne navodi izvor (uključujući link prema izvornom članku ili naslovnoj stranici Maja Wu), pre toga je potrebno kontaktirati autora kako bi se tražilo dopuštenje.

KUPOVINA USLUGA ODNOSNO PROIZVODA 

Kupovinom bilo kog proizvoda / usluge sa Maja Wu stranice, neophodno je uneti lične podatke koji podležu zaštiti podataka. Na Maja Wu stranici nema direktnog plaćanja i ne vrši se platni prometMaja Wu stranica ne isporučuje proizvode / usluge ukoliko nisu izmireni u celosti po dogovoru nakon kontakta.

MindSense & Success je online coaching program koji je kreirala Maja Vuković. Treninzi i rad uživo sa autorom se zakazuju. Svaki trening koji se zakaže neophodno je izmiriti najkasnije 7 dana od dana odobrene prijave. U slučaju da se zakazan termin otkazuje, poručilac usluge je dužan da na vreme obavesti autora Maja Wu stranice. Ukoliko termin nije otkazan najmanje 48h do planiranog, autor Maja Wu stranice nije u obavezi da vrati uplaćen iznos jer je poručilac zauzeo vreme koje je drugi klijent mogao iskoristiti.

Komentari

Kada posetioci ostavljaju komentare na web stranici prikupljamo podatke prikazane u obrascu za komentare, IP adresu posetioca i niz korisničkih agenata korisnika koji pomažu u otkrivanju neželjenih poruka. (Spam)

Anonimni niz stvoren na vašoj adresi e-pošte (koji se takođe naziva hash) može se dostaviti Gravatar servisu da biste videli koristite li ga. Pravila o privatnosti usluge Gravatar dostupna su ovde: https://automattic.com/privacy/. Nakon odobrenja vašeg komentara, slika vašeg profila vidljiva je javnosti u kontekstu vašeg komentara.

Kontakt forme

Ukoliko korisnik pošalje upit preko korisničke forme, obavezna polja koja je potrebno ispuniti su Ime i Email, broj telefona i adresa. Stranica Maja Wu koristi ove informacije kako bi mogla nastaviti dijalog i razgovor prema osobi koja je taj upit uputila.

PROMENE PRAVILA

Maja Wu stranica zadržava pravo da bez prethodne najave promeni ili modifikuje uslove korišćenja i politiku privatnosti stranice. Svaka promena biće objavljena na adresi stranice Maja Wu.

Korišćenjem bilo kog sadržaja na stranici Maja Wu, smatra se da ste upoznati i saglasni sa najnovijim pravilima.

Impressum / Deutsch

Angaben nach § 5 Telemediengesetz (TMG) und ggf. der Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung (DL-InfoV):

Maja Vukovic

Maja Wu

Berufsbezeichnung: Schriftstellerin, Psychologische Beraterin

– Mitglied beim VFP –

Adresse: Zusammenarbeit ist nur online möglich

Telefon: +381677124608

author (at) majawu (punkt) eu

Alle angegebenen Preise sind Endpreise. Aufgrund des Freiberufliche Status erhebe ich keine Umsatzsteuer und weise diese daher auch nicht aus.

Datenschutzerklärung

Soweit Sie mir personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwende ich diese nur zur Beantwortung Ihrer Anfrage, zur Abwicklung mit mir geschlossener Verträge und für die technische Administration. Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergeleitet oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung erforderlich ist, wenn dies zu Abrechnungszwecken erforderlich ist, oder Sie zuvor eingewilligt haben. Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zweckes nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren.

Rundfunkstaatsvertrag

Inhaltlich Verantwortlicher im Sinne von § 55 Abs. 2 Rundfunkstaatsvertrag (RStV):

Maja Vukovic

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

§ 1 Anwendung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Die von beiden Vertragspartnern akzeptierten Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Geschäftsbedingungen zwischen dem Psychologischen Berater (VFP) und dem/der Klienten/in als Beratungsvertrag im Sinne der § 611 ff BGB soweit zwischen den Vertragsparteien nichts Abweichendes schriftlich vereinbart wurde.

Der Vertrag kommt zustande, wenn der/die Klient/in das generelle Angebot des psychologischen Berater, die Beratung bei der Aufarbeitung und Überwindung sozialer Konflikte oder sonstiger Zwecke außerhalb der Heilkunde für jedermann auszuüben, annimmt und sich an den psychologischen Berater zum Zwecke der Beratung, auch inklusive Gesprächen, Übungen zur Selbsterfahrung sowie kognitiven Umstrukturierung nach Maßgabe der psychologischen Beratung und der angegeben Verfahren wendet. Der psychologische Berater ist berechtigt, einen Beratungsvertrag ohne Angabe von Gründen abzulehnen, wenn das erforderliche Vertrauensverhältnis nicht erwartet werden kann, wenn der psychologische Berater aufgrund seiner Spezialisierung oder aus gesetzlichen Gründen nicht beraten kann oder darf, oder wenn es Gründe gibt, die sie in Gewissenskonflikte bringen könnten. In diesem Fall bleibt der Honoraranspruch des psychologischen Beraters für die bis zur Ablehnung der Beratung entstandenen Leistungen, inklusive Entspannung/Verfahren erhalten.

§ 2 Inhalt des Beratungsvertrages 

Der psychologische Berater erbringt seine Dienste gegenüber dem/der Klienten/in in der Form, dass er seine Kenntnisse und Fähigkeiten zwecks Beratung und Prävention anwendet. Der psychologische Berater ist berechtigt, die Methoden anzuwenden, die dem mutmaßlichen Klientenwillen entsprechen, sofern der/die Klient/in hierüber keine Entscheidung trifft. Ein subjektiv erwarteter Erfolg des Klienten kann nicht in Aussicht gestellt oder garantiert werden. Soweit der/die Klient/in die Anwendung derartiger Gespräche oder Übungen ablehnt und ausschließlich nach wissenschaftlich anerkannten Methoden beraten werden will, hat er das dem psychologischen Berater gegenüber zu erklären. Der psychologische Berater darf keine Krankschreibungen vornehmen und er darf keine Medikamente verordnen.

§ 3 Mitwirkung des Klienten

Zu einer aktiven Mitwirkung ist der/die Klient/in nicht verpflichtet. Eine Beratung ist in den meisten Fällen aber nur bei aktiver Mitwirkung des/der Klienten/in sinnvoll. Dies gilt insbesondere für die Erteilung erforderlicher Auskünfte als Grundvoraussetzung für eine Beratung wie auch für eine aktive Mitarbeit bei Übungen und anderen Methoden. Auch kann die Ablehnung einer angeratenen oder notwendigen ärztlichen Untersuchung für den Fortgang einer weiteren Beratung im Sinne des/der Klienten/in bestimmend sein. Der psychologische Berater ist berechtigt, die Beratung zu beenden, wenn das Vertrauen nicht mehr gegeben ist, insbesondere wenn der/die Klient/in die Beratungsinhalte verneint.

§ 4 Honorierung des psychologischen Beraters

Der psychologische Berater hat für seine Dienste einen Honoraranspruch. Wenn die Honorare nicht individuell zwischen dem psychologische Berater und dem/der Klienten/in vereinbart worden sind, gelten die Sätze, die in der Preisliste des  psychologische Berater aufgeführt sind bzw. die der Klient/in durch Unterschrift des Berater-Vertrages bestätigt hat. Alle anderen Gebührenordnungen oder –verzeichnisse gelten nicht. Die Honorare sind vor jeder Beratung von dem/der Klienten/in zu zahlen oder bar, vor Ort, gegen Erhalt einer Quittung/Rechnung.

Der/die Klient/in ist darüber informiert, dass der psychologische Berater keine Zulassung zu Krankenkassen, Beihilfestellen oder sonstigen Kostenträgern hat. Die Honorare sind von den Klienten selber zu bezahlen. Bei nicht in Anspruch genommenen vereinbarten Terminen, verpflichtet sich der/die Klient/in unwiderruflich zur Zahlung des Ausfallbetrages in Höhe von 100% der Termingebühr. Der Ausfallbetrag ist sofort ohne Frist zahlbar. Die vorstehende Zahlungsverpflichtung tritt nicht ein, wenn der/die Klient/in 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin absagt. Termine, die von Seiten des psychologischen Beraters abgesagt werden müssen, werden dem/der Klienten/in nicht in Rechnung gestellt. Der/die Klient/in hat in einem solchen Fall keinerlei Ansprüche gegen den psychologischen Berater. Dieser schuldet auch keine Angabe von Gründen. Aufgrund gesetzlicher Vorschriften ist die Abgabe von apothekenpflichtigen Arzneimitteln

den psychologischen Beratern nicht gestattet.

§ 5 Vertraulichkeit der Beratung

Der psychologische Berater behandelt die Klienten-Daten vertraulich und erteilt bezüglich der Inhalte der Gespräche und Beratungen, der Prävention und verschiedenen Verfahren sowie deren Begleitumstände und die persönlichen Verhältnissen des/der Klienten/in Auskünfte nur mit ausdrücklicher Zustimmung des/der Klienten/in. Auf die Schriftform kann verzichtet werden, wenn die Auskunft im Interesse des/der Klienten/in erfolgt und anzunehmen ist, dass der/die Klient/in zustimmen wird.

Absatz 1. ist nicht anzuwenden, wenn der psychologische Berater aufgrund gesetzlicher Vorschriften zur Weitergabe der Daten verpflichtet ist – beispielsweise Meldepflicht auf behördliche oder gerichtliche Anordnung auskunftspflichtig ist. Dies gilt auch bei Auskünften an Personensorgeberechtigte, nicht aber für Auskünfte an Ehegatten, Verwandte oder Familienangehörige. Absatz 1. ist ferner nicht anzuwenden, wenn in Zusammenhang mit der Beratung, Prävention und div. Verfahren persönliche Angriffe gegen sie oder ihre Berufsausübung stattfinden und sie sich mit der Verwendung zutreffender Daten oder Tatsachen entlasten kann.

Der psychologische Berater führt  Aufzeichnungen über seine Leistungen. Dem/der Klienten/in steht eine Einsicht in diese Aufzeichnungen zu. Sofern der/die Klient/in eine Akte über die Beratung verlangt, erstellt der psychologische Berater diese kosten- und honorarpflichtig nach tatsächlichem Zeitaufwand.

§ 6 Meinungsverschiedenheiten

Meinungsverschiedenheiten aus dem Beratungsvertrag und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen sollten gütlich beigelegt werden. Hierzu empfiehlt es sich, Gegenvorstellungen, abweichende Meinungen oder Beschwerden schriftlich der jeweils anderen Vertragspartei vorzulegen.

§ 7 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen des Beratungsvertrages oder der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ungültig oder nichtig sein oder werden, wird damit die Wirksamkeit des Beratungsvertrages insgesamt nicht tangiert. Die ungültige oder nichtige Bestimmung ist vielmehr in freier Auslegung durch eine Bestimmung zu ersetzen, die dem Vertragszweck oder dem Parteiwillen am nächsten kommt.

Ažurirano, 31.10.2021.

(Visited 94 times, 1 visits today)