Impressum 

Informacije prema § 5 Telemediengesetz (TMG) i, ako je primenljivo, Uredba o obavezi obaveštenja o uslugama (DL-InfoV):

Maja Wu

Maja Vuković

Zanimanje: Pisac, Psihološki savetnik

Član Nemačkog Udruženja nezavisnih psihoterapeuta, alternativnih praktičara za psihoterapiju i psiholoških konsultanata e.V., VFP

Adresa i broj telefona na upit

Nemačka, Mainz

Kontakt email: author@majawu.eu

Sve naznačene cene su krajnje cene. Zbog statusa slobodnog zanimanja ne naplaćujem porez na promet i stoga ga ne prikazujem.

Zaštita podataka

Ako ste mi pružili lične podatke, koristiću ih samo za odgovor na vaš zahtev, za obradu ugovora sklopljenih sa mnom i za tehničku administraciju. Vaši lični podaci će se proslediti trećim licima ili preneti na bilo koji drugi način ako je to neophodno u svrhu obrade ugovora, ako je to potrebno za potrebe obračuna ili ako ste prethodno dali saglasnost. Imate pravo da opozovete svoju saglasnost sa budućim učinkom. Sačuvani lični podaci će se izbrisati ako opozovete saglasnost za čuvanje, ako za njihovo čuvanje više ne postoje uslovi (posle određenog vremena zastarevaju) ili ako njihovo skladištenje nije dozvoljeno iz drugih pravnih razloga.

Ova veb lokacija koristi Google Analitics, uslugu veb analize kompanije Google Inc. („Google“). Google analitika koristi takozvane „kolačiće“, tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem računaru i koje omogućavaju analizu vaše upotrebe veb stranice. Informacije koje generiše kolačić o vašoj upotrebi ove veb stranice obično se prenose na Google server u SAD-u i tamo se čuvaju. Ako se na ovoj veb lokaciji aktivira anonimizacija IP-a, Google će prethodno smanjiti pregled vaše IP adrese u državama članicama Evropske unije ili u drugim državama ugovornicama Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru. Puna IP adresa biće poslata samo Google serveru u SAD i tamo skraćena u izuzetnim slučajevima. U ime operatora ove veb stranice, Google će koristiti informacije za procenu vaše upotrebe veb stranice, za sastavljanje izveštaja o aktivnostima na veb lokaciji i za pružanje operateru veb stranica drugih usluga u vezi sa aktivnošću na veb lokaciji i upotrebom Interneta. IP adresa koju je pregledač poslao kao deo Google analitike neće se spojiti sa ostalim Google podacima. Možete sprečiti skladištenje kolačića tako što ćete podesiti softver pregledača; međutim, želeli bismo da istaknemo da u ovom slučaju možda nećete moći da koristite sve funkcije ove veb stranice u punoj meri. Takođe možete da sprečite Google da prikuplja podatke koje generiše kolačić i koji se odnose na vašu upotrebu veb stranice (uključujući vašu IP adresu) i da Google obrađuje ove podatke klikom na sledeću vezu (http: // tools.google.com / dlpage / gaoptout? hl = de) preuzmite i instalirajte dostupni dodatak za pregledač.

Međudržavni ugovor o radiodifuziji

Odgovoran za sadržaj u smislu § 55 Abs.2 Rundfunkstaatsvertrag (RStV):

Maja Vuković

Uslovi i odredbe (OUP)

§ 1 Primena opštih uslova

Opšti uslovi koje prihvataju oba ugovorna partnera regulišu uslove između psihološkog savetnika (VFP, Maja Vuković) i klijenta kao ugovor o savetovanju u smislu § 611 ff BGB, osim ako se ugovorne strane pismeno ne dogovore drugačije.

Ugovor se zaključuje kada klijent prihvati opštu ponudu psihološkog savetnika za pružanje saveta o rešavanju i prevazilaženju socijalnih sukoba ili drugih svrha izvan medicine i kontaktira psihološkog savetnika za savet, uključujući i diskusije, vežbe za samosvest i kognitivne sposobnosti, restrukturiranje u skladu sa psihološkim savetovanjem i navedenim postupcima. Psihološki savetnik ima pravo da odbije ugovor o savetovanju bez navođenja razloga ako se ne može očekivati potreban odnos poverenja, ako psihološki savetnik ne može ili ne sme da savetuje zbog svoje specijalizacije ili iz pravnih razloga, ili ako postoje razlozi koji vode do toga do sukoba savesti mogao dovesti. U ovom slučaju, zadržava se zahtev za naknadu psihološkog savetnika za usluge nastale do odbijanja savetovanja, uključujući otpuštanje / procedure.

§ 2 Sadržaj ugovora o konsultacijama

Psihološki savetnik pruža usluge klijentu na takav način da svoja znanja i veštine primenjuje u svrhu savetovanja i prevencije.

Psihološki savetnik ima pravo da koristi metode koje odgovaraju pretpostavljenoj volji klijenta, pod uslovom da klijent o tome ne donese odluku. Subjektivno očekivani uspeh klijenta ne može se obećati ili garantovati. Ako klijent odbije da koristi takve razgovore ili vežbe i želi da bude savetovan samo u skladu sa naučno priznatim metodama, on / ona to mora objasniti psihološkom savetniku. Psihološkom savetniku nije dozvoljeno da određuje bolovanje ili da prepisuje lekove.

§ 3 Učešće klijenta

Klijent nije dužan da aktivno učestvuje. U većini slučajeva, međutim, savet ima smisla samo ako je klijent aktivno uključen. Ovo se posebno odnosi na pružanje potrebnih informacija kao osnovni uslov za savet, kao i za aktivno učešće u vežbama i drugim metodama. Odbijanje preporučenog ili neophodnog lekarskog pregleda takođe može odrediti nastavak daljeg savetovanja u interesu klijenta. Psihološki savetnik ima pravo da prekine savetovanje ako mu se više ne ukazuje poverenje, posebno ako klijent negira sadržaj savetovanja.

§ 4 Naknada za psihološkog savetnika

Psihološki savetnik ima pravo na naknadu za svoje usluge. Ako honorari nisu pojedinačno dogovoreni između psihološkog savetnika i klijenta, primenjuju se stope navedene u cenovniku psihološkog savetnika ili koje je klijent potvrdio potpisivanjem ugovora o savetovanju. Svi ostali rasporedi ili liste naknada se ne primenjuju. Naknade klijent plaća pre svake konsultacije ili u gotovini, na licu mesta, uz prijem računa / fakture.

Klijent je obavešten da psihološki savetnik ne sarađuje sa zdravstvenim osiguranjem, beneficijama ili drugim obveznicima. Naknade plaćaju sami klijenti. Ako se dogovoreni sastanci ne iskoriste, klijent se neopozivo obavezuje da plati zadati iznos jednak 100% naknadi za zakazivanje. Zadani iznos se plaća odmah bez najave. Gore navedena obaveza plaćanja ne nastaje ako klijent otkaže 24 sata pre dogovorenog sastanka. Termini koje psihološki savetnik mora otkazati neće se naplatiti klijentu. U takvom slučaju, klijent nema potraživanja od psihološkog savetnika. On mu takođe ne duguje obrazloženje.

§ 5 Poverljivost saveta

Psihološki savetnik poverljivo tretira podatke klijenta i pruža informacije samo u vezi sa sadržajem diskusija i konsultacija, prevencije i različitih postupaka, kao i pratećim okolnostima i ličnim okolnostima klijenta uz izričitu saglasnost klijenta. Pisani obrazac se može osloboditi ako su informacije date u interesu klijenta i može se pretpostaviti da će se klijent složiti.

Stav 1. se ne primenjuje ako je psihološki savetnik obavezan da prosledi podatke zbog zakonskih propisa – na primer, obaveza izveštavanja službenog ili sudskog naloga dužna je da pruži informacije. Ovo se takođe odnosi na informacije date zakonskim starateljima, ali ne i na informacije date supružnicima, rođacima ili članovima porodice. Stav 1. se takođe ne odnosi na lične napade na savetnika ili njegovu profesionalnu praksu u vezi sa savetovanjem, prevencijom i raznim postupcima, a savetnik se možete osloboditi upotrebom relevantnih podataka ili činjenica.

Psihološki savetnik vodi evidenciju o svom učinku. Klijent ima pravo uvida u ove evidencije. Ako klijent zatraži dosije o savetovanju, psihološki savetnik će ga stvoriti uz naknadu na osnovu stvarnog potrebnog vremena.

§ 6 Nesuglasice

Razlike u mišljenjima iz ugovora o konsultacijama i opštih uslova i pravila moraju se rešiti sporazumno. U tom cilju, preporučljivo je da se kontra-ideje, različita mišljenja ili žalbe iznesu u pisanoj formi drugoj ugovornoj strani.

§ 7 Klauzula o razdvojenosti

Ako pojedinačne odredbe ugovora o savetovanju ili opštih uslova postanu nevaljane ili nevažeće, to ne utiče na delotvornost ugovora o savetovanju u celini. Umesto toga, nevaljana ili nevažeća odredba treba se slobodno tumačiti i zameniti odredbom koja je najbliža svrsi ugovora ili volji stranke.

Dobrodošli na Maja Wu stranicu

Samim dolaskom na stranicu, smatra se da ste punoletna osoba i da ste u potpunosti upoznati sa uslovima korišćenja iste. Molimo da ne pristupate stranici i ne koristite njen sadržaj ukoliko niste saglasni sa politikom privatnosti. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uslove korišćenja, molimo da se obratite putem mejla author (at) majawu (.) eu

Izgled i sadržaj Maja Wu stranice, baš kao i uslove korišćenja možemo iz više razloga menjati, zato vas molimo da iste povremeno pročitate, kako biste bili upoznati sa mogućim promenama. Smatraćemo da vaše naknadno korišćenje stranice predstavlja vaš pristanak na sve eventualne izmene.

Maja Wu stranica omogućava vam korišćenje usluga i sadržaja koji su usklađenji sa uslovima korišćenja i regulisani zakonom u Nemačkoj. Uslovi korišćenja se primenjuju na sav sadržaj i usluge Maja Wu stranice.  (pročitati odredbe iznad)

Korišćenjem stranice korisnik prihvata sve uslove korišćenja kao i sve njegove izmene i dopune. Smatra se da su korisnici korišćenjem stranice ili bilo kog njenog dela / usluge, u svakom trenutku upoznati sa aktuelnim pravilima korišćenja i da su ih u potpunosti razumeli.

MAJA WU STRANICA

Ni jedan deo Maja Wu stranice ne sme biti korišćen u nezakonite svrhe niti za promovisanje istih. Maja Wu stranica posetiocima osigurava korišćenje sadržaja i usluga. Maja Wu stranica koristi sopstveni sadržaj, sadržaj imenovanih učitelja / autora, mogućih partnera za saradnju, besplatnih sadržaja i linkova sa spoljnih stranica.

Maja Wu stranica može sadržati linkove stranica trećih osoba. Maja Wu stranica linkove objavljuje u dobroj nameri i ne može se smatrati odgovornom za sadržaje izvan Maja Wu stranice. Sav sadržaj izvan Maja Wu stranice koristite na sopstvenu odgovornost.

Sadržaj Maja Wu stranice je kreiran i objavljen u cilju dobre svrhe, ličnog rasta i razvoja grupe ili pojedinca i nema nikakvog štetnog efekta.

AUTORSKA PRAVA

Maja Wu stranica zadržava sva prava na sopstveni sadržaj (tekstove, knjige, vizuale, audio materijale, programe, pdf materijale i programerske kodove). Dokumenta, podaci i informacije objavljeni na Maja Wu stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika i na njihovu vlastitu odgovornost uz poštovanje svih autorskih prava i vlasničkih prava kao i prava trećih strana.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela stranice / sadržaja programa smatra se kršenjem autorskih prava Maja Wu stranice i podložno je tužbi. Maja Wu stranica se odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz / ili je na bilo koji način vezana za korišćenje Maja Wu stranice za bilo koje radnje korisnika / posetioca upotrebom ili zloupotrebom sadržaja na Maja Wu stranici, kao i za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku / posetiocu ili bilo kojoj  trećoj strani u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja. Prenošenje bilo kog dela stranice Maja Wu, što uključuje tekstove i ostale materijale, bez saglasnosti i pismenog dopuštenja autora, smatra se kršenjem autorskog prava.

OGRANIČENJA U UPOTREBI MATERIJALA

Materijali na web stranici Maja Wu zaštićeni su autorskim pravom potpisanih autora. Tekstovi, grafike, baze podataka, HTML kod i ostalo, intelektualno su vlasništvo izdavača (npr. Theodor) ili drugih pravnih osoba (npr. Iksill crtež Ivana Bjelić) te su zaštićeni Zakonom o autorskim pravima. Ukoliko želite materijale sa stranice Maja Wu da koristite u edukativne svrhe, pišite nam.

SADRŽAJ

Mišljenja objavljena u tekstovima i videima su isključivo mišljenja autora. Svi članci i video materijali su isključivo informativnog karaktera, preporuke kreirane sa najboljom namerom, stoga vas molimo da se pri čitanju i gledanju istih vodite sopstvenim nahođenjem. Maja Wu stranica ne može se smatrati odgovornim za eventualne neželjene efekte nastale pri korištenju preporuka opisanih u tekstovima i videima na blogu. Fotografije objavljene u člancima vlasništvo su navedenih autora ili imaju “free” licencu.

PRENOŠENJE SADRŽAJA

Materijali sa stranice Maja Wu, takođe ne smeju biti kopirani, objavljivani, prevođeni, ili na bilo koji drugi način distribuirani ukoliko se ne navodi izvor (uključujući link prema izvornom članku ili naslovnoj stranici Maja Wu), pre toga je potrebno kontaktirati autora kako bi se tražilo dopuštenje.

KUPOVINA USLUGA ODNOSNO PROIZVODA 

Kupovinom bilo kog proizvoda / usluge sa Maja Wu stranice, neophodno je uneti lične podatke koji podležu zaštiti podataka. Na Maja Wu stranici nema direktnog plaćanja i ne vrši se platni promet. Maja Wu stranica ne isporučuje proizvode / usluge ukoliko nisu izmireni u celosti po dogovoru nakon kontakta.

MindSense & Success je online coaching program koji je kreirala Maja Vuković. Treninzi i rad uživo sa autorom se zakazuju. Svaki trening koji se zakaže neophodno je izmiriti najkasnije 7 dana od dana odobrene prijave. U slučaju da se zakazan termin otkazuje, poručilac usluge je dužan da na vreme obavesti autora Maja Wu stranice. Ukoliko termin nije otkazan najmanje 48h do planiranog, autor Maja Wu stranice nije u obavezi da vrati uplaćen iznos jer je poručilac zauzeo vreme koje je drugi klijent mogao iskoristiti.

Komentari

Kada posetioci ostavljaju komentare na web stranici prikupljamo podatke prikazane u obrascu za komentare, IP adresu posetioca i niz korisničkih agenata korisnika koji pomažu u otkrivanju neželjenih poruka. (Spam)

Anonimni niz stvoren na vašoj adresi e-pošte (koji se takođe naziva hash) može se dostaviti Gravatar servisu da biste videli koristite li ga. Pravila o privatnosti usluge Gravatar dostupna su ovde: https://automattic.com/privacy/. Nakon odobrenja vašeg komentara, slika vašeg profila vidljiva je javnosti u kontekstu vašeg komentara.

Kontakt forme

Ukoliko korisnik pošalje upit preko korisničke forme, obavezna polja koja je potrebno ispuniti su Ime i Email, broj telefona i adresa. Stranica Maja Wu koristi ove informacije kako bi mogla nastaviti dijalog i razgovor prema osobi koja je taj upit uputila.

PROMENE PRAVILA

Maja Wu stranica zadržava pravo da bez prethodne najave promeni ili modifikuje uslove korišćenja i politiku privatnosti stranice. Svaka promena biće objavljena na adresi stranice Maja Wu.

Korišćenjem bilo kog sadržaja na stranici Maja Wu, smatra se da ste upoznati i saglasni sa najnovijim pravilima.

Ažurirano, 18.09.2021. 

(Visited 45 times, 1 visits today)