KONTAKT

Za knjige, zakazivanje, informacije o programima ili predlog saradnje, možete me kontaktirati putem e-maila.

https://i0.wp.com/majawu.eu/wp-content/uploads/2022/08/kontakt.png?w=2000

Kao psihološki savetnik, naplaćujem naknadu za svoje usluge koja se zasniva na utrošenom vremenu (60 € po satu).

U principu, pre prijave pravimo dogovor u kome određujemo koliko često ćemo se sretati (jednom nedeljno ili svake dve nedelje).
Obično prvo zakazujemo 4 sesije. Nakon toga imate jasniju sliku i možete sami odlučiti da li želite da nastavite da radimo zajedno.

Naš ugovor možete raskinuti u bilo kom trenutku. Isto tako je i sa moje strane. Ako prekinem saradnju, vi naravno nećete snositi nikakve troškove. U slučaju prevremenog raskida sa Vaše strane, snosićete troškove zastoja u sledećem obimu:
-u toku radne sesije: 100%
- u slučaju kratkoročnog otkazivanja pre sesije (manje od 24 sata) ako nije dostupan alternativni datum: 100%
- ako se prekine dogovoreni niz termina: 50% naknade za sate koji padaju u narednih 10 dana.

(Visited 672 times, 1 visits today)